Zmniejszanie kosztów administracyjnych

W Jednostkach Samorządu Terytorialnego - gminach, powiatach, województwach - posiadających wdrożony system informatyczny istnieje możliwość pełnej automatyzacji wielu procesów. Przełoży się to na zmniejszenie liczby zapytań telefonicznych kierowanych do urzędu, jednocześnie pozwalając zwiększyć produktywność pracowników. Pozwoli na zwiększenie renomy urzędu w oczach mieszkańców, jako jednostki wykorzystującej możliwości nowoczesnych technologii informatycznych.

Urzędy, które wdrażają platformę HostedSMS:

  • budują przyjazny wizerunek urzędu, wykorzystującego nowe technologie, by usprawnić komunikację między mieszkańcami a urzędnikami
  • zwiększają sprawność organizacyjną jednostek
  • zmniejszają koszty administracyjne, w porównaniu z usługami pocztowymi
  • otrzymują możliwość weryfikowania zadowolenia mieszkańców z jakości usług publicznych, przeprowadzając ankiety
  • w przypadkach zaistnienia zdarzeń kryzysowych pozwalają na przesłanie natychmiastowego powiadomienia