SMSy w szkołach i uczelniach

Buduj wizerunek szkoły jako Uczelni XXI wieku dzięki możliwościom oferowanym przez platformę HostedSMS. Nasze powiadomienia SMS pozwolą przede wszystkim na efektywną komunikację ze studentami. Dodatkowo podniosą pozycję Uczelni jako marki prestiżowej, z innowacyjnym podejściem do komunikacji.

  • Powiadamiaj SMSem studentów o wynikach rekrutacji, rozpatrzeniu wniosków stypendialnych
  • Przesyłaj informacje o zmianach terminów egzaminów
  • Przypominaj uczestnikom o miejscu i terminie szkolenia, konferencji naukowej
  • Informuj absolwentów o terminie obrony pracy dyplomowej
  • Obsługuj SMSowo przypomnienia biblioteki akademickiej

Obsługuj Uczelnianą Kwesturę przy pomocy naszej platformy HostedSMS:

  • Przypominaj SMSem o terminie płatności czesnego
  • Informuj o braku płatności i rozpoczęciu naliczenia odsetek, blokadzie systemu
  • Informuj o przesłaniu stypendium