Wskaźnik konwersji w kampanii SMS

Zacznijmy od podstawowych pojęć. Czym jest konwersja SMS? Jest to oczekiwana akcja po stronie odbiorcy wiadomości SMS. Może to być otwarcie odnośnika z artykułem, zapoznanie się z treścią wiadomości czy powrót po dłuższej nieobecności na konkretną stronę internetową i dokonanie zakupów.

Na podstawie takiej definicji wyciągnięcie wniosku o tym, czym jest wskaźnik konwersji wydaje się przychodzić intuicyjnie. Wskaźnik konwersji to stosunek ilości konwersji do ilości użytkowników, do których dotarła wiadomość, wyrażany w procentach.

Typowe cele konwersji

W przypadku wiadomości SMS cele konwersji mogą być nieco inne, niż w przypadku kontaktu mailowego. Jednym z takich przykładów może być chociażby ograniczenie obciążenia obsługi technicznej, poprzez automatyzację pewnych procesów. Innym, częstym celem jest informowanie o czasowych promocjach w sposób, który zachęci do błyskawicznego zakupu adresatów.

Drogą SMS-ową częściej, niż w przypadku wiadomości e-mail, jest osiągany najważniejszy cel konwersji: zapoznanie się z treścią wiadomości. Niezależnie od tego, czy jest to reklama, zmiana w regulaminie, czy ostrzeżenie o lokalnym występowaniu ulew z burzami, użytkownik w zdecydowanej większości przypadków poznaje dedykowaną treść w całości. Takimi wynikami nie pochwali się żadna wiadomość, przekazywana pocztą elektroniczną. Tutaj jest zauważalna, silna rola wiadomości SMS, zwiększających wskaźniki konwersji - osiągania sprecyzowanych celów kampanii SMS.