SMS2WWW - odbiór zwrotnych wiadomości SMS

Platforma HostedSMS umożliwia odbieranie wiadomości zwrotnych przesyłanych jako odpowiedzi Klientów, którzy odpowiedzieli na przesłany do nich komunikat reklamowy.

Interfejs ten automatycznie odbiera wiadomości zwrotne. Pozwala także na łatwe i przejrzyste grupowanie otrzymanych wiadomości zwrotnych.

Odbiór wiadomości zwrotnych możliwy jest poprzez interfejs Web API SMS.