SMS2WWW - odbiór zwrotnych wiadomości SMS

Platforma HostedSMS umożliwia odbieranie wiadomości zwrotnych SMS, przesyłanych jako odpowiedzi Klientów, którzy odpowiedzieli na przesłany do nich komunikat reklamowy.

Interfejs ten automatycznie odbiera wiadomości zwrotne. Pozwala także na łatwe i przejrzyste grupowanie otrzymanych wiadomości zwrotnych.

Odbiór wiadomości zwrotnych możliwy jest poprzez interfejs Web API SMS. Odbieranie SMS-ów jest dzięki temu dostępne także z udziałem rozwiązań, które Klient przygotuje po swojej stronie, a platforma HostedSMS będzie pośredniczyć w całym procesie poprzez komunikację za pomocą API.

Odbieranie SMS-ów zwrotnych odbywa się automatycznie w usłudze Hosted SMS.