Email2SMS - wysyłaj wiadomości SMS e-mailem

Interfejs Email2SMS (Mail2SMS) pozwala na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS wykorzystując do tego doskonale znane wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail kierowane są na nasz adres wysyłkowy, gdzie są odpowiednio interpretowane przez platformę HostedSMS, a następnie przesyłane w formie wiadomości SMS na wskazany w e-mailu numer telefonu odbiorcy.

Bramka Email2SMS umożliwia prostą wysyłkę wiadomości SMS nie wymagając żadnych integracji z sytemem platformy HostedSMS.

Zastosowania interfejsu Email2SMS:

Wysyłki wiadomości SMS z wykorzystaniem interfejsu Email2SMS można zastosować w wielu sytuacjach. Wiadomości SMS wysyłane przez email najczęściej wykorzystywane są do:

  • Powiadamiania o sytuacjach krytycznych oraz przesyłania automatycznych alertów w systemach IT
  • Uzupełnienia możliwości systemów logistycznych w sklepach internetowych
  • Wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem dowolnej aplikacji wspierającej pocztę email
  • Szybkiego wysyłania wiadomości SMS bez potrzeby logowania się do platformy HostedSMS oraz wykorzystując lokalną książkę adresową aplikacji pocztowej

Jak wysyłać wiadomości sms poprzez email?

Kiedy interfejs Email2SMS jest szczególnie przydatny?

Email2SMS daje przewagę w obszarze, w którym (z różnych względów) niemożliwa jest bezpośrednia integracja aplikacji przez API. Dzięki wysyłce SMS, która odbywa się przez wiadomości e-mail, mamy większą swobodę obchodzenia ograniczeń wewnątrz samych systemów informatycznych. Koszt integracji obsługi wysyłek SMSowych maleje, nie poświęcając przy tym samej funkcjonalności. Wysyłka maila jako SMS jest równie łatwa, co wysyłanie zwykłych wiadomości mailowych.