Email2SMS - wysyłaj wiadomości SMS e-mailem

Interfejs Email2SMS pozwala na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS wykorzystując do tego doskonale znane wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail kierowane są na nasz adres wysyłkowy, gdzie są odpowiednio interpretowane przez platformę HostedSMS, a następnie przesyłane w formie wiadomości SMS na wskazany w e-mailu numer telefonu odbiorcy.

Bramka Email2SMS umożliwia prostą wysyłkę wiadomości SMS nie wymagając żadnych integracji z sytemem platformy HostedSMS.

Zastosowania interfejsu Email2SMS:

Wysyłki wiadomości SMS z wykorzystaniem interfejsu Email2SMS można zastosować w wielu sytuacjach. Wiadomości SMS wysyłane przez email najczęściej wykorzystywane są do:

  • Powiadamiania o sytuacjach krytycznych oraz przesyłania automatycznych alertów w systemach IT
  • Uzupełnienia możliwości systemów logistycznych w sklepach internetowych
  • Wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem dowolnej aplikacji wspierającej pocztę email
  • Szybkiego wysyłania wiadomości SMS bez potrzeby logowania się do platformy HostedSMS oraz wykorzystując lokalną książkę adresową aplikacji pocztowej

Jak wysyłać wiadomości sms poprzez email?