dcs.pl Sp. z o.o.

  • Ursynów Business Park
  • ul. Puławska 303
  • 02-785 Warszawa

tel. +48 502 13 43 13

Kontakt

Właścicielem platformy HostedSMS.pl jest
dcs.pl Sp. z o.o.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

tel. +48 502 13 43 13

pomoc@hostedsms.pl - sprawy techniczne
info@hostedsms.pl - sprawy handlowe

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000144808
Kapitał zakładowy 3.700.000 PLN
NIP: 951-20-63-362