Zastosowania kampanii SMS

Konsumenci coraz bardziej oswajają się z techniką i możliwościami telefonów komórkowych i coraz chętniej wykorzystują ich ogromne możliwości. Do niezwykle popularnych wśród konsumentów krótkich wiadomości tekstowych SMS dołączają również wiadomości multimedialne MMS, które w dobie obecnego rozwoju techniki prezentują zupełnie nową jakość w tym segmencie usług mobilnych.

Porównania SMSów do innych popularnych środków komunikacji marketingowej dowodzą jego wyjątkowo wysokiej skuteczności, przede wszystkim dzięki bezpośredniemu docieraniu do odbiorcy.

Kampanie SMS

Kampanie SMSowe prowadzone na szeroką skalę są jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do potencjalnego klienta, gdyż łączą w sobie prostotę, szybkość oraz niemal 100% skuteczność odczytania przekazu.

Telefony komórkowe dzięki swej wszechobecności są obecnie najpopularniejszym urządzeniem służącym do komunikacji. Dlatego właśnie kampanie SMSowe mogą stać się doskonałym narzędziem komunikacji marketingowej, oferując jednocześnie znaczne ograniczenie kosztów dotarcia do klienta.

Wraz z rozwojem technologii pojawiły się wiadomości multimedialne MMS, które w kampaniach marketingowych kuszą potencjalnych klientów przy pomocy obrazu, dźwięku, animacji, filmu oraz prawie nieograniczonego długością tekstu.
Wiadomości multimedialne najczęściej przesyłane przez naszych klientów zawierają różnorodne pliki graficzne prezentujące produkty, bądź świadczone przez nich usługi. Niejednokrotnie za pomocą demonstracyjnego filmu lub pliku dźwiękowego promowane są wydarzenia kulturalne, koncerty imprezy i festiwale.