Gotowe szablony wiadomości SMS

Możesz realizować wysyłki SMS według zdefiniowanych wcześniej szablonów wiadomości.

Realizując często te same wysyłki wiadomości SMS możesz wykorzystać zdefiniowanie wcześniej szablonów wiadomości SMS, pozwolą one oszczędzić czas przeznaczony na tworzenie kampanii SMSowych oraz uniknąć ewentualnych błędów które zdarzają się w przypadku powtarzających się czynności. Usprawniają one wysyłanie wiadomości SMS, których treść jest niezmienna, dzięki czemu wysyłka SMS-ów przebiega szybciej.