SLA za rok 2023

Przedstawiamy wyniki oraz wykres z niezależnego serwisu StatusCake. Statystyka obejmuje okres od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Jak można zauważyć platforma HostedSMS w ciągu dwunastu miesięcy 2023 roku była dostępna łącznie przez 100% czasu.

 

Wysokie SLA dla usługi SMSowej HostedSMS

Panel 1 - Główny ośrodek przetwarzania HostedSMS, dane za 2023r.

 

Poniższy wykres przedstawia dostępność dla drugiego, zapasowego ośrodka. W ciągu 12 miesięcy łączna niedostępność zapasowego ośrodka wynosiła jedynie 0,07%.

 

Wysokie SLA dla usługi SMSowej HostedSMS - zapasowy ośrodek
Panel 2 - awaryjny ośrodek przetwarzania HostedSMS, dane za 2023r.

Kolejny rok usługi, jeszcze większa dostępność głównego ośrodka

W roku 2023 dostępność naszej usługi osiągnęła jeszcze wyższy poziom. W porównaniu do 2022 roku udało się całkowicie wyeliminować jakiekolwiek przerwy w dostępności. Główny ośrodek przetwarzania HostedSMS nie miał nawet chwilowych momentów przerw. Symboliczny wzrost dostępności głównego ośrodka przetwarzania względem poprzedniego roku o 0,1% pokazuje, jak istotne jest dla nas zapewnienie Klientowi niezawodnego systemu do wysyłki SMS.

Z kolei awaryjny ośrodek przetwarzania był dostępny na równie wysokim poziomie, co w poprzednim roku. Dla naszych Klientów bardzo krótka niedostępność, wynikająca z działań konserwacyjnych, była niezauważalna. W praktyce: z racji na to, że główny ośrodek funkcjonował bez najmniejszych przerw - usługa HostedSMS była przez cały poprzedni rok w pełni dostępna.