Raporty

Interfejs WWW2SMS oraz WebAPI umożliwia generowanie raportów:

  • Raportu bilingowego – pozwalającego na kontrolowanie kosztów i ilości wysyłanych i odbieranych SMSów
  • Raportu reklamacyjnego - raport przeznaczony jest dla pracowników BOKu i umożliwia sprawdzenie statusów wszystkich SMSów wysłanych/odebranych przez dany numer MSISDN

System HostedSMS może również dostarczać raporty w rozbiciu na:

  • SMSy dostarczone
  • SMSy niedostarczone
  • SMSy wysłane
  • Centra kosztów/departamenty
  • Kampanie SMS

Wszystkie raporty są dostępne poprzez interfejs WWW2SMS oraz WebAPI.
Na Państwa życzenie system raportowy może być rozbudowany o dodatkowe raporty, które usprawnią Państwa pracę.