Loterie i konkursy SMSowe

Loterie i konkursy SMSowe są popularnym, przynoszącym efekty oraz ciekawym narzędziem marketingowym, których głównym celem jest zwiększenie sprzedaży.

Różnice między loterią, a konkursem SMS.

Organizator SMSowej akcji marketingowej powinien dokładnie wiedzieć, jaki są różnice między loteriami, a konkursami.

Loteria promocyjna to gra losowa podlegająca pod ustawę o grach hazardowych, która mówi, że grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Przyznanie nagród odbywa się w drodze losowania. Aby zorganizować loterię promocyjną, należy uzyskać zezwolenie dyrektora Izby Celnej, właściwej dla siedziby organizatora. Wniosek, o zezwolenie przeprowadzenia loterii zawierać powinien podstawowe dane o loterii oraz jej regulamin, a dodatkowo aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego i ZUS oraz bankową gwarancję wypłaty nagród (gwarancja jest udzielana do wysokości nagród). Ponadto organizator powinien uiścić do budżetu państwa opłatę w wysokości 10% wartości puli nagród (brutto). Nadzorować przebieg loterii może jedynie osoba posiadająca odpowiednie świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

Przykład mechanizmu loterii:

  1. W okresie od 1 do 31 stycznia kup co najmniej 1 produkt X.
  2. Przy kasie otrzymasz kupon z unikalnym kodem.
  3. Wyślij kod SMS na wskazany numer (koszt SMS wynosi xxx brutto).
  4. Codziennie spośród nadesłanych zgłoszeń losowana jest 1 nagroda dodatkowa.
  5. Pamiętaj! 14 lutego spośród wszystkich zgłoszeń nastąpi losowanie nagrody głównej.

Konkurs, w przeciwieństwie do loterii, pozbawiony jest elementu losowości, zwycięzcy konkursu wyłaniani są przez Komisję Konkursową na konkretnych zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu, np. wybór najlepszego hasła, najszybszego uczestnika lub najtrafniejszej odpowiedzi. Organizacja konkursu nie wymaga stosownego zezwolenia. Ważne jednak jest, aby wszelkie dokumenty związane z konkursem, były odpowiednio przygotowane, a cała akcja nie nosiła znamion losowości.

W przypadku konkursów nie można przeprowadzać losowań. Organizator wybiera zwycięzców na podstawie mechanizmu konkursu np. najlepsze hasło, najzabawniejszą odpowiedź lub zawodników, którzy najszybciej odpowiedzieli na zadane pytanie.

Przykładowy mechanizm konkursu:

  1. Kup co najmniej 1 produkt X i zachowaj paragon.
  2. Wyślij SMS z hasłem KONKURS zaraz po godzinie 15:00.
  3. Codziennie wygrywa najszybsza osoba.

Należy pamiętać, że zorganizowanie loterii zajmuje więcej czasu, niż zorganizowanie konkursu. Wiąże się to z uzyskaniem już wspomnianego, stosownego pozwolenia na przeprowadzenie loterii.

Określenie grupy docelowej.

W celu precyzyjnego określenia grupy docelowej należy określić cel przeprowadzanej kampanii. Czy ma ona prowadzić do zwiększenia sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, czy może zwiększanie lojalności wśród obecnych klientów? Pomoże to w określeniu mechanizmu promocji – tj. dokonania wyboru między loterią, a konkursem – który z nich będzie atrakcyjniejszy z punktu widzenia grupy docelowej.

Znajomość naszych dotychczasowych klientów również pomoże w określeniu targetu kampanii, ponieważ w inny sposób będziemy informowali o akcji klientów biznesowych, a inaczej dla klientów indywidualnych. Ulotki, plakaty, standy, opakowania produktów, czy e-mailing oraz kampanie internetowe, a także ich umiejętna ekspozycja pomogą trafić do szerokiego grona odbiorców.

Pamiętajmy o odpowiednim czasie trwania kampanii promocyjnej – takim, który umożliwi nam precyzyjnie określić skuteczność kampanii za pomocą mierzalnych wskaźników.

Akcja promocyjna oraz jej skuteczność

W czasie trwania akcji priorytetem jest dostępność oraz ekspozycja materiałów reklamowych.

 

Mierzalnym wskaźnikiem skuteczności konkursu oraz loterii jest np. wskaźnik odpowiedzi – Response Rate, który procentowo określa ilość osób, które spełniły warunek promocji. Jeśli warunkiem uczestnictwa w kampanii był zakup produktu, to określa on jednocześnie wzrost sprzedaży wywołany akcją marketingową.