Sprawna windykacja SMSem

Wykorzystanie komunikatów SMS w windykacji to przede wszystkim skuteczne narzędzie kontaktu z dłużnikiem, pozwalające znacząco obniżyć koszty działalności, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności windykatorów.

Poprzez platformę HostedSMS możesz przesyłać:

  • Informacje SMS o wymogu spłaty zadłużenia wobec wierzyciela
  • Przypomnienia o zbliżającym się terminie spłaty zaległości
  • Komunikaty o rozpoczęciu postepowania sądowego
  • Powiadomienia o ostatecznym terminie spłaty zadłużenia
  • Informację z ostatecznym wezwaniem do zapłaty wraz ze spersonalizowanymi danymi (numer konta, data, kwota)
  • Monity z informacją o nie dokonaniu wymaganej płatności
  • Personalizowane SMSy głosowe (Voice SMS), w których system odczytuje treść przesłanej wiadomości

Poprzez Platformę HostedSMS możesz również kontaktować się ze swoimi Zleceniodawcami, by na bieżąco informować o stanie spłaty należności.