WWW2SMS - jak masowo wysyłać wiadomości SMS?

Interfejs WWW2SMS, który stanowi panel Klienta platformy HostedSMS umożliwia:

 • przesyłanie pojedynczych wiadomości SMS
 • realizację wysyłek wiadomości MMS
 • masowe wysyłkę spersonalizowanych wiadomości SMS

Masowa wysyłka wiadomości SMS możliwa jest poprzez załadowanie do aplikacji odpowiednio przygotowanego pliku (TXT, CSV, XLS) z numerami MSISDN odbiorców oraz treścią przesyłanych wiadomości.
Pliki przesyłane do systemu mogą definiować następujące dane:

 • MSISDN - numer telefonu każdego odbiorcy wiadomości
 • Komunikat - treści wiadomości SMS
 • Data i godzina wysłania komunikatu – w celu modelowania ruchu przychodzącego
 • Tytuł komunikatu – możliwość zmiany nazwy wyświetlanej jako nadawca wiadomości
 • Id kampanii – identyfikator kampanii w ramach których następuje wysłanie komunikatu

Interfejs WWW2SMS pozwala również na:

 • Ustawienia szybkości wysyłania SMS – dodatkowa opcja pomocna podczas regulowania obciążenia np. w przypadku callcenter - nie więcej niż 1000 SMS na godzinę
 • Zarządzanie ustawionymi wysyłkami (usuwanie, przeglądanie, zbieranie raportów itp.)
 • Tworzenie list adresowych stałych odbiorców wiadomości
 • Tworzenie gotowych szablonów SMSów, które mogą być wykorzystywane w przyszłości
 • Planowanie daty i godziny wysyłki

Interfejs webowy udostępniony jest przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dostęp do interfejsu WWW zabezpieczony jest indywidualnym loginem i hasłem. Dodatkowo dostęp może zostać ograniczony do określonych adresów (klas adresów) IP.

Raporty dostarczenia wiadomości SMS dostępne są poprzez stronę WWW lub przy wykorzystaniu interfejsu Web API SMS.