Personalizacja wiadomości SMS

Personalizacja wiadomości SMS to możliwość dynamicznego tworzenia treści dla każdego z wysyłanych SMS na podstawie atrybutów, które wstawiają odpowiednie dane w miejsce ich występowania. Funkcja ta podnosi skuteczność wysyłek, ponieważ odbiorca odnosi wrażenie, że komunikat jest dobrany bezpośrednio do niego. Dzięki temu, każdy odbiorca może otrzymać indywidualną wiadomość z informacjami przeznaczonymi tylko dla niego.

Personalizowanie wiadomości SMS pozwala na:

  • automatyczne umieszczanie imion w treści wiadomości (również w formie wołacza np. Marku,...)
  • dodanie indywidualnych danych, które można wygenerować w trakcie wysyłki np. numery i wysokość faktury

Poniżej przykład realizacji wysyłki personalizowanej:

przykład personalizowanej wysyłki sms

Spersonalizowane wysyłki SMS to uwiarygodnienie źródła

We wszystkich sektorach, w których istotne jest zaufanie do źródła pochodzenia wiadomości SMS, spersonalizowane wysyłki SMS-owe pełnią kluczową rolę. Dla banków, firm kurierskich, windykacyjnych i wielu innych podmiotów ważne jest, by istotne treści nie budziły podejrzeń o wiarygodność pochodzenia. Poprzez stosowane w treściach odwołania do imienia, numeru przesyłki, adresu, czy czegokolwiek, co jednoznacznie identyfikuje i potwierdza rzetelne źródło pochodzenia dajemy pewność, że nie jest to próba oszustwa. Jako odbiorcy jesteśmy bardziej skłonni do zainteresowania się treścią wiadomości SMS, która jest skierowana do nas, w sposób nie budzący wątpliwości.