Personalizacja wiadomości SMS

Personalizacja wiadomości SMS to możliwość dynamicznego tworzenia treści dla każdego z wysyłanych SMS na podstawie atrybutów, które wstawiają odpowiednie dane w miejsce ich występowania. Funkcja ta podnosi skuteczność wysyłek, ponieważ odbiorca odnosi wrażenie, że komunikat jest dobrany bezpośrednio do niego. Dzięki temu, każdy odbiorca może otrzymać indywidualną wiadomość z informacjami przeznaczonymi tylko dla niego.

Personalizowanie wiadomości SMS pozwala na:

  • automatyczne umieszczanie imion w treści wiadomości (również w formie wołacza np. Marku,...)
  • dodanie indywidualnych danych, które można wygenerować w trakcie wysyłki np. numery i wysokość faktury

Poniżej przykład realizacji wysyłki personalizowanej:

przykład personalizowanej wysyłki sms